เนื้อเพลง เอ้อเฮ้ยอ้าย

อ้ายมาง่าวแต้ หยังมาง่าวแต้
แม่ญิงงาม ๆ มาอยู่ใกล้ ๆ อ้ายยังบ่สนใจ
เอ้อเฮ้ย อ้ายหื้อยะจะใด แล้วอ้ายจะมองมา
อ้ายมาง่าวแต้ หยังมาง่าวแต้
น้องเป็นแม่ญิง สะดีดสะดิ้ง ตึงบ่เปิงเต้าใด
เอ้อเฮ้ย อ้ายต้องยะจะใด หื้ออ้ายมาเป็นแฟน

สูมาเต๊อะเจ้า บ่ใจ้ว่าน้องว่า
อ้ายบ่ฮู้ แต๊กา สึงตึงกอว่าได
ว่ามีน้องคนนี้ ตี้มันกึ้ดมีใจ
ฮักเมาก้ะอ้ายมานาน
โทรศัพท์ในมือน้องก็เริ่มสั่น
คงจะดีได้อู้กั๋น
เเลกเบอร์แลกไลน์
ส่องไอจีทุกที บ่หันว่าอ้ายจะมีไผ

เพราะว่าอ้ายก็โสด
และน้องก็โสดมาหลายปี
มาชนแก้วสักหน่อย
ยิ้มหื้อบ่อย ๆ ผ่อมาตางนี้
ก็บ่เคยสลิด บ่เคยจะอ่อย
เยี้ยะกะอ้ายคนเดียว
แล้วเมื่อไดจะฮู้

อ้ายมาง่าวแต้ หยังมาง่าวแต้
แม่ญิงงาม ๆ มาอยู่ใกล้ ๆ อ้ายยังบ่สนใจ
เอ้อเฮ้ย อ้ายหื้อยะจะใด แล้วอ้ายจะมองมา
อ้ายมาง่าวแต้ หยังมาง่าวแต้
น้องเป็นแม่ญิง สะดีดสะดิ้ง ตึงบ่เปิงเต้าใด
เอ้อเฮ้ย อ้ายต้องยะจะใด หื้ออ้ายมาเป็นแฟน

น้องเมากะอ้ายบ่เกยเมาป้อจาย
แอ่วกะฮ้าน ๆ เดิม มีกะเปื้อนบ่มีไผ
มาฮ้องเพลง มาครื้นเครง
อยากชวนอ้ายมา
น้องก็ยอม ตั้งแต่อ้ายมองมา
ก็ส่งสายตาไป แต่ว่าอ้าย ก็ยังทำบ่สนใจ๋
เอ้อเฮ้ยกอว่าอ้าย จะชอบป้อจาย

เพราะว่าอ้ายก็โสด
และน้องก็โสดมาหลายปี
มาชนแก้วสักหน่อย
ยิ้มหื้อบ่อย ๆ ผ่อมาตางนี้
ก็บ่เคยสลิด บ่เคยจะอ่อย
เยี้ยะกะอ้ายคนเดียว
แล้วเมื่อไดจะฮู้

อ้ายมาง่าวแต้ หยังมาง่าวแต้
แม่ญิงงาม ๆ มาอยู่ใกล้ ๆ อ้ายยังบ่สนใจ
เอ้อเฮ้ย อ้ายหื้อยะจะใด แล้วอ้ายจะมองมา
อ้ายมาง่าวแต้ หยังมาง่าวแต้
น้องเป็นแม่ญิง สะดีดสะดิ้ง ตึงบ่เปิงเต้าใด
เอ้อเฮ้ย อ้ายต้องยะจะใด หื้ออ้ายมาเป็นแฟน

Rap
มันเป๋นจะไดบ่ใจ้ลาย เป๋นดีไค่ฮู้มันจะได
ตัวน้องก่อเป๋นแค่สาวล้านนา
รอวันตี้อ้ายจะมีใจ
ก่ออ้ายหล่อ สูงขาวตี๋สาวไหนก็ผ่อ
หากว่าอ้ายยังบ่มีไผ เฮามาอิลิลี้กั๋นบ๋อ อู้ว
ใจเย็น ๆ ก่อนเน้ออ้าย อ้ายฝั้งกึ้ดไปไกล
น้องอยากฮู้จัก อยากเข้าไปตั๊ก ใจเต้นตุ้บตั้บ แต่น้องอาย
ยังบ่เกย ยกหัวใจ๋หื้อบ่าวไหนเลย
ส่งซิ้กหื้อในสายต๋า หันมาผ่อกำเน้ออ้ายเน้อ