เนื้อเพลง เห่า

ยังจำได้ไหม คนที่ทิ้งน้องไป
ไปเจอคนใหม่ แล้วกะไปกับเขา
ถิ่มให้น้องนั่งเหงา นั่งเศร้าเสียใจน้ำตาคลอ
อยากถามใจอ้ายอยู่ ว่าอ้ายฮู้บ่หนอ
ว่าน้องเจ็บและท้อ กับอ้ายส่ำใด๋

เจ็บปวดใจ เมื่ออ้ายถิ่มไป ไปฮักเขา
น้องนี่บ่อยากเว้า อิหยังหลาย
เกิดอีหยังขึ้นหนอ จั่งได้โงคืนใจ
จักสิเฮ็ดจั่งใด๋ โอ้ย

กะสิมาเห่าหนอเอาหัวใจน้องคืน
น้องล้มทั้งยืน เมื่ออ้ายคืนมาเหยียบใจ
บัดนั้นว่าสิดูแล คอยเทคแคร์กะเว้าเรื่อยไป
แต่สุดท้ายอ้ายกะเห่า

และในวันที่น้องมีใหม่ สุดท้ายอ้ายกะกลับมา
ฮ้องไห้จนว่า ตาเป็นหยิบมด
คนหนอคน เป็นหยังจั่งตาหลูโตน
แต่น้องกะคนคือกัน

กะสิมาเห่าหนอเอาหัวใจน้องคืน
น้องล้มทั้งยืน เมื่ออ้ายคืนมาเหยียบใจ
บัดนั้นว่าสิดูแล คอยเทคแคร์กะเว้าเรื่อยไป
แต่สุดท้ายอ้ายกะเห่า

และในวันที่น้องมีใหม่ สุดท้ายอ้ายกะกลับมา
ฮ้องไห้จนว่า ตาเป็นหยิบมด
คนหนอคน เป็นหยังจั่งตาหลูโตน
แต่น้องกะคนคือกัน

กะสิมาเห่าหนอเอาหัวใจน้องคืน
น้องล้มทั้งยืน เมื่ออ้ายคืนมาเหยียบใจ
บัดนั้นว่าสิดูแล คอยเทคแคร์กะเว้าเรื่อยไป
แต่สุดท้ายอ้ายกะเห่า

กะสิมาเห่าหนอเอาหัวใจน้องคืน
น้องล้มทั้งยืน เมื่ออ้ายคืนมาเหยียบใจ
บัดนั้นว่าสิดูแล คอยเทคแคร์กะเว้าเรื่อยไป
แต่สุดท้ายอ้ายกะเห่า

แต่สุดท้ายอ้าย ได้แค่เห่า