เนื้อเพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่

ฝืนยืนกลืนน้ำตา แนมหน้าคนที่อ้ายฮัก ตอนนี้ใจเสียหลักคักแหน่
เบิดฮอดคำสิเว้า เศร้ากว่าเจ้าบ่แคร์คำว่าแพ้.. บ่ต้องอธิบาย.

* เจ็บฮอดขั้วหัวใจ เบิดแฮงฮอดสิไปต่อ จบส่ำนี้ล่ะน้อ..ฮักเฮา..
ให้เขามาซำมาเสียบ แทรกกลางเฮ็ดหยังน้อเจ้า ขั่นบ่เห็น..ตำตากะคงบ่ฮู้..อดสูแท้หนอ

** เหลือไว้ให้อ้ายแหน่บ่ หม่องฮักหม่องแพงหม่องนั้น คือยืนกอดกัน ใส่หน้า ปานอ้ายบ่มีหัวใจ
ยังเหลือฮอดอ้ายบ่น้อ คำว่าฮักที่เจ้าเคยเว้าว่าฮัก เบิดใจ..คนเซื่อกะเซื่อสิตาย
คนเว้าบ่เคยใส่ใจ (ถิ่มง่ายคักแหน่)

( * , ** , ** )

คนเซื่อกะเซื่อสิตาย แต่คนเว้าบ่เคยใส่ใจลืมง่ายคักแหน่