เนื้อเพลง เหมือนจะสำคัญ

สถานะยังไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าเป็นได้แค่ไหน
ในหัวใจเธอ ตลอดเวลาที่คบกัน
เหมือนเป็นแค่ตัวสำรอง แต่บางทีก็มองเหมือนจะสำคัญ
สถานะครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือฉันเป็นแค่ตัวแทนของใคร

*คิดถึงเธอก็มาหา พอหมดเวลาเธอก็ไป
ตกลงว่าฉันเป็นอะไรของเธอ

**เหมือนเป็นแค่ตัวสำรอง ที่สำคัญ
เวลาที่เธอเหงาเท่านั้น สำคัญแค่ตอนที่เธอไม่มีใคร
เหมือนเป็นแค่ตัวสำรอง ที่ใครก็มองว่าของตาย
สำคัญแค่ตอนที่เธอยากได้ แต่เป็นตัวจริงไม่ได้ ใช่ไหมเธอ

SOLO

(*)

เหมือนเป็นแค่ตัวสำรอง ที่สำคัญ เวลาที่เธอเหงาเท่านั้น
สำคัญแค่ตอนที่เธอไม่มีใคร เหมือนเป็นแค่ตัวสำรอง
ที่ใครก็มองว่าของตาย สำคัญแค่ตอนที่เธอยากได้ แต่เป็นตัวจริงไม่ได้

(**)

ใช่ไหมเธอ