เนื้อเพลง เหมาะเท่าเธอ

ย้อนเวลาสักหน่อย
เพื่อให้คิด
โชคชะตา
พาเข้าหากัน

ไม่ว่าจะอยู่ไหน
ไม่ว่านานแค่ไหน
ไม่ว่าจะเปลี่ยนไป
ไม่น่าจะมีใคร
เหมาะเท่าเธอ

อยู่เคียงข้างกัน
รู้สึกใจเป็นสุข
ทุกทุกวัน
เราพร้อมลุยกัน

ไม่ว่าจะอยู่ไหน
ไม่ว่านานแค่ไหน
ไม่ว่าจะเปลี่ยนไป
ไม่น่าจะมีใคร
เหมาะเท่าเธอ

เราเผชิญความท้าทาย
แม้จะลำบาก
รักษาเวลา
ที่มีกันไว้
ด้วยความหวัง
หาทางจะรัก
(ถ้าเราอยู่ด้วยกัน)
อยู่ข้างเธอ
(ชีวิตสดใส)
เธอทำให้ฉัน
(ได้รู้สึกมั่นใจ)

ไม่ว่าจะอยู่ไหน (ขอแค่มีเธอ)
ไม่ว่านานแค่ไหน (ขอแค่มีเธอ)
ไม่ว่าจะเปลี่ยนไป (ขอแค่มีเธอ)
ไม่น่าจะมีใคร (ขอแค่มีเธอ)
ไม่ว่าจะอยู่ไหน (ขอแค่มีเธอ)
ไม่ว่านานแค่ไหน (ขอแค่มีเธอ)
ไม่ว่าจะเปลี่ยนไป (ขอแค่มีเธอ)
ไม่น่าจะมีใคร (ขอแค่มีเธอ)
เหมาะเท่าเธอ

เธอกับฉัน
ความรักนี้ให้กัน
เธอกับฉัน
เราสร้างความฝันด้วยกัน