เนื้อเพลง เหนื่อยไหมครับพี่น้อง

เหนื่อยไหมครับพี่น้อง หนักไหมที่แบกไว้
แบกมันไปไม่ไหว ก็วางลงปลงบ้าง
เหนื่อยไหมครับพี่น้อง ชีวิตฮ้างฮ้าง
แบกมันไปสุดทาง ระวังสิเบิดแฮงเด้อ

มาเฮ็ดก่อสร้าง ได้แต่สร้างให้เมืองมันใหญ่
แต่ยังบ่ดีบ่ไค ใหญ่แล้วอดเอา
คันว่าแท็กซี่ ขับเลาะตั้งแต่เช้า
ขับไปพอได้ค่าเช่า เหลือพอกินข้าวกะซางหัวมัน หนอ

หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว มาเด้อมาหย่าว
หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว มาเด้อมาหย่าว

ขยันก็ต้องได้ดี คงมีมื้อเป็นของเฮา
ชีวิตบ่ได้ยืดยาว มาม่วนสาก่อน
หย่าวหย่าว พี่น้องเอย

เหนื่อยไหมครับพี่น้อง หนักไหมที่แบกไว้
แบกมันไปไม่ไหว ก็วางลงปลงบ้าง
เหนื่อยไหมครับพี่น้อง ชีวิตฮ้างฮ้าง
แบกมันไปสุดทาง ระวังสิเบิดแฮงเด้อ

มอไซค์รับจ้าง ขับจนรถฮ้างเป็นคัน
แต่ขับบ่ฮอดความฝัน คงสักวันเด้อทนไว้
ลูกจ้างเด็กเสิร์ฟ ค่าแรงก็พอได้ใช้
เก็บเงินสักหน่อยเอาไว้ พอได้เมือบ้านวันสงกรานต์ หนอ

หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว มาเด้อมาหย่าว
หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว มาเด้อมาหย่าว

ขยันก็ต้องได้ดี คงมีมื้อเป็นของเฮา
ชีวิตบ่ได้ยืดยาว มาม่วนสาก่อน
หย่าวหย่าว พี่น้องเอย

เหนื่อยไหมครับพี่น้อง หนักไหมที่แบกไว้
แบกมันไปไม่ไหว ก็วางลงปลงบ้าง
เหนื่อยไหมครับพี่น้อง ชีวิตฮ้างฮ้าง
แบกมันไปสุดทาง ระวังสิเบิดแฮงเด้อ

พี่น้องอยู่บ้าน ผู้กรีดยางผู้เฮ็ดนา
มื้อนี้บ่ได้ราคา เดี๋ยวรัฐบาลก็เห็นใจ
ลูกหลานบ่อยู่ เฮ็ดโรงงานอยู่ชานเมืองใหญ่
ทำงานก็แทบสิตาย แต่ยังบ่ตายก็ถือว่าดี หนอ

หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว มาเด้อมาหย่าว
หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว หย่าวหย่าว มาเด้อมาหย่าว

ขยันก็ต้องได้ดี คงมีมื้อเป็นของเฮา
ชีวิตบ่ได้ยืดยาว มาม่วนสาก่อน
หย่าวหย่าว พี่น้องเอย