เนื้อเพลง เสียเป็นเเสนเเขนบ่ได้บาย

เนื้อเพลง

(Moss) เบอร์ของเจ้ากะหาย

เฟสอ้ายกะเล่นบ่ได้

โทรศัพท์กะฮ้าง

มีเเต่เเนวฮ้างๆ

โอ้…น้องนาง

เจ้าไปอยู่ไส

(T-rex) กะว่าสิซื้อเครื่องใหม่

อ้ายกะเอาเงินไปเปย์เจ้าเบิดเเล้ว

เสื้อผ้าแบรนด์นงเเบรนด์เเนม

เจ้าใส่ราคอสอ้ายใส่ราขึ้น

กะอ้ายนั้นฮักจริง

คือมาถิ่มอ้ายไป

(Moss) เสียเงินไปเป็นเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้บาย

อ้ายมาคืออยากตาย

เเท้น้อคนดี

โอ้ย มาเหลือใจคัก

เจ็บหนักอิหลี

คนดีมาตั๋วปล้นหัวใจ

(T-rex) เสียเงินไปเปนเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้จับ

คือเฮ็ดกับอ้ายคักเเท้น้อ

คนงามทรามวัย

เปย์ให้น้องบักคัก

เเต่เฮ็ดอิหยังกะบ่ได้

เสียเงินเป็นเเสนเเขนบ่ได้บาย

(T-rex)อยากให้เจ้ากลับมา

กลับมาหาอ้ายก่อนได้บ่

อ้ายบ่เหลือผู้ใด

เจ็บใจกะเงินบ่มี

(Moss)ขั้นเจ้ายังมีความดี

เอาเงินให้อ้ายยืมก่อน

(T-rex)เสียเงินไปเป็นเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้บาย

อ้ายมาคืออยากตาย

เเท้น้อคนดี

โอ้ย เหลือใจคัก

(Moss)เงินติดโตของอ้าย

กะเหลือเเค่ 300

นั่งเฮ็ดหน้าตาละห้อย

จ้ำเเจ่วปลาเเดกบอง

โอ้ย ทุกข์ยาก

(M&T)เสียเงินเป็นเเสนเเขนบ่ได้บาย

SOLO

(T-rex)เสียเงินไปเป็นเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้บาย

อ้ายมาคืออยากตาย

เเท้น้อคนดี

โอ้ย มาเหลือใจคัก

เจ็บหนักอิหลี

คนดีมาตั๋วปล้นหัวใจ

(Moss)เสียเงินไปเปนเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้จับ

คือเฮ็ดกับอ้ายคักเเท้น้อ

คนงามทรามวัย

เปย์ให้น้องบักคัก

เเต่เฮ็ดอิหยังกะบ่ได้

(T-rex)เสียเงินไปเป็นเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้บาย

อ้ายมาคืออยากตาย

เเท้น้อคนดี

โอ้ย มาเหลือใจคัก

เจ็บหนักอิหลี

คนดีมาตั๋วปล้นหัวใจ

(Moss)เสียเงินไปเป็นเเสน

เเขนอ้ายกะบ่ได้จับ

คือเฮ็ดกับอ้ายคักเเท้น้อ

คนงามทรามวัย

เปย์ให้น้องบักคัก

เเต่เฮ็ดอิหยังกะบ่ได้

(M&T)เสียเงินเป็นเเสนเเขนบ่ได้บาย

__________________________ เสียเป็นเเสนเเขนบ่ได้บาย