เนื้อเพลง เว่าใส่น้อง

โอฮะโอฮะโอ๊โอ โอฮะโอฮะโอ๊โอ
โอฮะโอฮะโอ๊โอ โอฮะโอฮะโอ้โอ (2รอบ)

เป็นตาซัง ตาฮัก กะด้อกะเดี้ยแท้
อีพ่อ อีแม่ เพิ้นให้กินหยัง ถึงงามคักหล๊ายหลาย
ตาเจ้าเป็นประกาย เบิ่งแล้วใจละลาย โอ้ยน้องเอ้ย
เบิ่งไปหม่องนั้น มองไปหน่องได ตรงสเป็คใจอ้ายเลย

มักเจ้าอีหลีเด้อ บ่เคยสิเพ้อ ละเมอ ให้กับผู้ได๋จังซี่
มีแต่เจ้าคนนี้ ผู้เดียว
อยากสิเว่าใส่น้อง เว่าว่าอ้ายมักเจ้า
ใจมันเฉา ถ้าบ่ได้เว่าให้เจ้าได้ฮู้ โอ้โอ

อยากสิได้ตัวน้อง ได้มาเป็นเจ้าของดูแล
สิได้บ่คำแพง อยากสิได้เจ้ามาเป็นแฟน
เว่าเสร็จแล้ว เปิดใจให้อ้ายเด้อน้อง…