เนื้อเพลง เล่นเข้มแข็ง

ไม่เป็นไร เจ็บแค่ไหน ไม่เคยบ่น
คนคนหนึ่ง มันไม่มีผลอะไร
จะยอมทน เจ็บที่หน ก็คงไม่เป็นไร
ไม่เคยคิด ว่าเธอนั้นจะมาเปลี่ยน
ไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวอะไร
แต่ว่าฉัน ก็พอเข้าใจไม่เป็นไร

แต่ในใจยังคิด คิด
ยังติดอยู่ตรงที่เดิม
แต่มันยังคิด คิด
ถึงแต่เธอทุกนาที
ยิ่งฝืนยิ่งหนีไปเท่าไร
ยิ่งเจ็บในใจจนเกินรับไหว

จากนี้จะยอมไห้ใจได้พัก
ให้รักมันพังไป
ทนไม่ไหวก็ร้องไห้สักที
เล่นเข้มแข็งทำไม
ถ้าใจข้างในมันยังไม่ไหว
และสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมา
และสุดท้ายก็แค่คนธรรมดา
และสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมา
และสุดท้ายฉันแค่ร้องไห้ออกมา

อาจมีใคร ที่ยังยิ้ม แม้เสียใจ
แต่คงมีบางวัน ที่ร้องออกมา
ต่างจากฉัน ที่ไม่เคย จะมีแม้น้ำตา

แต่ในใจยังคิด คิด
ยังติดอยู่ตรงที่เดิม
แต่มันยังคิด คิด
ถึงแต่เธอทุกนาที
ยิ่งฝืนยิ่งหนีไปเท่าไร
ยิ่งเจ็บในใจจนเกินรับไหว

จากนี้จะยอมไห้ใจได้พัก
ให้รักมันพังไป
ทนไม่ไหวก็ร้องไห้สักที
เล่นเข้มแข็งทำไม
ถ้าใจข้างในมันยังไม่ไหว
และสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมา

แต่ในใจยังคิด คิด
ยังติดอยู่ตรงที่เดิม
แต่มันยังคิด คิด
ถึงแต่เธอทุกนาที
ยิ่งฝืนยิ่งหนีไปเท่าไร
ยิ่งเจ็บในใจจนเกินรับไหว

จากนี้จะยอมไห้ใจได้พัก
ให้รักมันพังไป
ทนไม่ไหวก็ร้องไห้สักที
เล่นเข้มแข็งทำไม
ถ้าใจข้างในมันยังไม่ไหว
และสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมา
และสุดท้ายก็แค่คนธรรมดา
และสุดท้ายก็แค่ร้องไห้ออกมา
และสุดท้ายฉันแค่ร้องไห้ออกมา