เนื้อเพลง เรื่องธรรมดา

อ้ายกะคงสิบ่เป็นหยัง…หลาย
บืนไป กะมีแต่แพ้กับจาว
กะมันลืมบ่ได้ มันยังฮักคือเก่า
เบิ่ดแนวสิเว้าให้เจ้า บ่ไป

แต่กะคงสิบ่เป็นหยัง
มื้อหนึ่งกะคงสิลืมน้องได้
บ่ต้องเสียเวลา เพื่ออธิบาย
พร้อมสิไป กะฟ้าวไปสา….

กะในมื่อคนมันเซาฮัก มันบ่อยากไปนำกันแล้ว
คันสิแจว ไปพุเดียว กะคงสิจมอยู่เบิ่ดปี
ตั้งใจว่าสิไป กะขอให้น้องนั่นไปดี
พุได๋กะเฮ็ด…จั่งซี่ กะแค่เรื่อง ธรรมดา
บ่ต้อง ทำท่าถาม ว่าอ้ายยังโอเคมั้ย
จักแม่นหมาโตได๋ สิยินดี คั่นถืกป๋า
ได้ฤกษดี กะไปสา (เด้อ) อ้ายว่า
ลืมอิหยัง เอาไว้ กะฟ้าว ไปหา ก่อนน้ำตา ของอ้ายสิไหล

แต่กะคงสิบ่เป็นหยัง
มื้อหนึ่งกะคงสิลืมน้องได้
บ่ต้องเสียเวลา เพื่ออธิบาย
พร้อมสิไป กะฟ้าวไปสา….

กะในมื่อคนมันเซาฮัก มันบ่อยากไปนำกันแล้ว
คันสิแจว ไปพุเดียว กะคงสิจมอยู่เบิ่ดปี
ตั้งใจว่าสิไป กะขอให้น้องนั่นไปดี
พุได๋กะเฮ็ด…จั่งซี่ กะแค่เรื่อง ธรรมดา
บ่ต้อง ทำท่าถาม ว่าอ้ายยังโอเคมั้ย
จักแม่นหมาโตได๋ สิยินดี คั่นถืกป๋า
ได้ฤกษดี กะไปสา (เด้อ) อ้ายว่า
ลืมอิหยัง เอาไว้ กะฟ้าว ไปหา ก่อนน้ำตา ของอ้ายสิไหล

กะในมื่อคนมันเซาฮัก มันบ่อยากไปนำกันแล้ว
คันสิแจว ไปพุเดียว กะคงสิจมอยู่เบิ่ดปี
ตั้งใจว่าสิไป กะขอให้น้องนั่นไปดี
พุได๋กะเฮ็ด…จั่งซี่ กะแค่เรื่อง ธรรมดา
บ่ต้อง ทำท่าถาม ว่าอ้ายยังโอเคมั้ย
จักแม่นหมาโตได๋ สิยินดี คั่นถืกป๋า
ได้ฤกษดี กะไปสา อ้ายว่า
ลืมอิหยัง เอาไว้ กะฟ้าว ไปหา ฮ้าา ฮา ….

กะในมื่อคนมันเซาฮัก มันบ่อยากไปนำกันแล้ว
คันสิแจว ไปพุเดียว กะคงสิจมอยู่เบิ่ดปี
ตั้งใจว่าสิไป กะขอให้น้องนั่นไปดี
พุได๋กะเฮ็ด…จั่งซี่ กะแค่เรื่อง ธรรมดา
บ่ต้อง ทำท่าถาม ว่าอ้ายยังโอเคมั้ย
จักแม่นหมาโตได๋ สิยินดี คั่นถืกป๋า
ได้ฤกษดี กะไปสา เด้อ อ้ายว่า
ลืมอิหยัง เอาไว้ กะฟ้าว ไปหา มันเสียเวลา คนกำลังสินั่งฮ้องให้เรื่องธรรมดา