เนื้อเพลง เพื่อพ่อหลวงไทย

โอ้องค์ราชายังต้องมาฝ่าดงเดินดิน
ท่องไปทุกแดนทั่วถิ่นพระบาทท่านติดดินย่ำไป
เพื่อดับทุกข์ร้อนพสกนิกรทั่วไทย
ดั่งฝนอันชื่นใจที่ดับไฟให้ปวงประชา
ทุกชาติเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุข
เปรียบดังพ่อดูแลลูกใจพันผูกอยู่ทุกเวลา
ลูกจะน้อมนำทุกคำสอนพ่อให้มา
ต่อไปในวันข้างหน้าเป็นปรัชญาพอเพียงเลี้ยงตน

* เกิดชาตินี้ลูกมีบุญนัก
ได้รวมใจภักดิ์เทอดพ่อหลวงภูมิพล
แม้เกิดชาติใดขอเป็นข้ารองบาททุกหน
เทิดทูนตราบจนฟ้าดินสลาย
สิ้นองค์ราชาใจลูกยาเหมือนดังจะขาด
เปรียบดังสายฟ้าฟาดเหมือนดังขาดร่มโพธิ์ร่มไทร
บุญคุณใหญ่หลวงพ่อทำเพื่อปวงชาวไทย
ชีวิตที่เหลือต่อไปขอตั้งใจทดแทนพระคุณ

( ซ้ำ * )

ชีวิตที่ยังเหลือนี้ขอทำดีเพื่อพ่อหลวงไทย