เนื้อเพลง เพื่อนแบบไหน

เป็นแค่เพื่อนกันได้เท่านั้น
เธอบอกฉันวันที่เธอจะจากไป
ทั้งที่รักกันมากแค่ไหน
เธอก็รู้คืออะไร
แค่เพียงฉันไม่พูดมันไป
เก็บความรักไว้ไม่บอกเธอ

**ฉันคือเพื่อนแบบไหน
ฉันเป็นเพื่อนแบบไหน
ขอถามเธอตรงตรง
ว่าเธอไม่รู้ หรือเธอเปลี่ยนไป
ฉันคือเพื่อนแบบไหน
หรือเป็นตัวอะไร
เพื่อนแบบไหนที่ทำให้เธอขนาดนี้
ช่วยตอบที

ไปรับไปส่งทุกค่ำเช้า
เป็นเงาของเธอทุกที่ที่เธอไป
เธอไม่สบาย คอยห่วงใย
รีบไปหาในทันใด
เรียกตอนไหนก็ไปทันที
คน ๆ นี้ทำได้เสมอ

**ฉันคือเพื่อนแบบไหน
ฉันเป็นเพื่อนแบบไหน
ขอถามเธอตรงตรง
ว่าเธอไม่รู้ หรือเธอเปลี่ยนไป
ฉันคือเพื่อนแบบไหน
หรือเป็นตัวอะไร
เพื่อนแบบไหนที่ทำให้เธอขนาดนี้
ช่วยตอบที

เพื่อนแบบไหน
ที่ทำให้เธอได้ทุกอย่าง