เนื้อเพลง เพื่อนเล่น

เมื่อเธอมาทักทาย ฉันรีบเปิดดูในไลน์
ข้อความมากมาย ที่เธอระบายเหมือนเคย ๆ
เธอบ่นว่ารถติด เธอบ่นฝนและท้องฟ้า
เธอดูซีรีส์มา แล้วมาสปอยด์กันอย่างนี้

คุยอยู่ดี ๆ อ้าว แล้วเธอก็หนี
ขอตัวไปเข้านอนฝันดี ตัดรอนกันตอนท้าย
ฉันต้องห้ามใจไว้ อย่าพูดคิดถึงก่อนไป ไม่ดี
หรือดีไหม

แค่เพื่อนเล่นเท่านั้น
อยู่ในสถานะไม่มากกว่านั้น
อย่าริเอาไปฝัน เดี๋ยวผิดหวัง
ต้องทำตัวให้ชิน เขาไม่เหงาเดี๋ยวเราก็บิน
อย่าคิดเองเออเอง

แค่เพื่อนเล่นเท่านั้น
อยู่ในสถานะ ไม่มากกว่านั้น
อย่าริเอาไปฝัน เดี๋ยวผิดหวัง
ต้องทำตัวให้ชิน เขาไม่เหงาเดี๋ยวเราก็บิน
อย่าสำคัญตัวเอง ผิดไป

เธอถามว่าฉันอยู่ที่ไหน ให้มาหาเธอได้ไหม
เธออยู่ที่ร้านเดิม เมา ๆ ไม่แคร์หรือยังไง
ไม่ใช่ฉันไม่ห่วง แค่อยากทวงความในใจ
นี่เธอคิดกับฉันยังไง ก็เริ่มทนไม่ไหว

คุยอยู่ดี ๆ อ้าว แล้วเธอก็หนี
ขอตัวไปเข้านอนฝันดี ตัดรอนกันตอนท้าย
ฉันต้องห้ามใจไว้ อย่าพูดคิดถึงก่อนไป ไม่ดี
หรือดีไหม

แค่เพื่อนเล่นเท่านั้น
อยู่ในสถานะไม่มากกว่านั้น
อย่าริเอาไปฝัน เดี๋ยวผิดหวัง
ต้องทำตัวให้ชิน เขาไม่เหงาเดี๋ยวเราก็บิน
อย่าคิดเองเออเอง

แค่เพื่อนเล่นเท่านั้น
อยู่ในสถานะ ไม่มากกว่านั้น
อย่าริเอาไปฝัน เดี๋ยวผิดหวัง
ต้องทำตัวให้ชิน เขาไม่เหงาเดี๋ยวเราก็บิน
อย่าสำคัญตัวเอง ผิดไป

คุยในยามเธอเหงา
แต่ทำไมยังเศร้า
มองมามีแต่เรา
ทำได้เพียงคิดถึงเบา ๆ

แค่เพื่อนเล่นเท่านั้น
อยู่ในสถานะไม่มากกว่านั้น
อย่าริเอาไปฝัน เดี๋ยวผิดหวัง
ต้องทำตัวให้ชิน เขาไม่เหงาเดี๋ยวเราก็บิน
อย่าคิดเองเออเอง

แค่เพื่อนเล่นเท่านั้น
อยู่ในสภาวะ ไม่มากกว่านั้น
อย่าริอาจไปฝัน เดี๋ยวผิดหวัง
ต้องทำตัวให้ชิน เขาไม่เหงาเดี๋ยวเราก็บิน
อย่าสำคัญตัวเองผิดไป