เนื้อเพลง เพลงรักบ้านนา

(เต๋า) กลับมาแล้วแก้วตายาใจของพี่
สี่ห้องใจนี้ พี่ยังรักเพียงเจ้า
(ข้าวทิพย์) ฝนส่า ฟ้าเปิดทางให้เรา
มาสานฝันวันคืนเก่า สองเราเคยฝากกันไว้

(เต๋า) ลมพัดทวนพี่หวนมาพบหน้าน้อง
ดนตรีร้องรำทำนองตามจังหวะหัวใจ
แก้วตาคนดีนานแล้วที่เราห่างไกล
สู่ฝันวันใหม่ เติมรักให้ใจกัน
(เต๋า,ข้าวทิพย์) เติมรักให้ใจกัน

(ข้าวทิพย์) ตะวันสีทองส่องฟ้างามอร่ามตา
ชีวีนี้มีชีวา ตาสบตาพาชื่นบาน
มีพี่เคียงน้องร้องบรรเลงร่วมกัน
กล่อมเดินสวรรค์ เพลงรักลั่นบ้านนา
(เต๋า,ข้าวทิพย์) เพลงรักลั่นบ้านนา

(เต๋า) * เสียงแคนยังบ่สิ้นมนต์ขลัง
(ข้าวทิพย์) โขงยังไหลหลั่ง ฮักยังบเสื่อมศรัทธา
(เต๋า) ทุ่งรวงทองของเรายังมีข้าวปลา
(ข้าวทิพย์) ไม่ใฝ่เกินฝันร้องรำสุดตามประสา
(เต๋า) เพลงรักบ้านนา สง่างามคู่ความรักเรา

ซ้ำ *

(เต๋า,ข้าวทิพย์) เพลงรักบ้านนา สง่างามคู่ความรักเรา