เนื้อเพลง เพราะเธอทุกอย่าง

ก่อนรอยยิ้มจะจางหาย
ก่อนได้ซึ้งถึงความเดียวดาย
ก่อนที่ใจฉันจะหมดแรง

เคยมีคนอยู่ข้างกาย
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
แต่สุดท้าย

(ต้องเจ็บเพราะเธอ)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
(คำพูดของเธอ)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
(อ่อนแอเพราะเธอ)
ทุกวันจมกับน้ำตา
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม

ตื่นขึ้นมาจากความฝัน
เพื่อมารู้ว่าความเป็นจริง
คำว่ารักไม่มีความหมาย

เคยมีเธออยู่ข้างกาย
บอกกับฉันว่ารักมากมาย
แต่สุดท้าย

(ต้องเจ็บเพราะเธอ)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
(คำพูดของเธอ)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
(อ่อนแอเพราะเธอ)
ทุกวันจมกับน้ำตา
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม

หรือเธอไม่เคยรู้เลย ใช้ชีวิตตามที่เคย
แค่เบื่อก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงนั้น
ที่ตรงนี้ เหลือใครคนหนึ่งกลางทาง
ไม่อาจจะใช้ชีวิต เดินก้าวต่อไป
ไม่เหลืออะไรในวันนี้

(ต้องเจ็บเพราะเธอ)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
(คำพูดของเธอ)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
(อ่อนแอเพราะเธอ)
ทุกวันจมกับน้ำตา
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม

(ต้องเจ็บเพราะเธอ)
เพราะเธอ คนเดียว ทุกอย่าง
เข้ามาทำให้รักแล้วก็ไป
(คำพูดของเธอ)
ทุกคำ ไม่จริง สักอย่าง
แค่คำหวานให้ฉันได้ตายใจ
(อ่อนแอเพราะเธอ)
ทุกวันจมกับน้ำตา
ลืมว่าเคยยิ้มยังไง
(ทั้งหมดเพราะเธอ)
เพราะเธอ เพราะเธอ ทุกอย่าง
ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ได้ยินไหม