เนื้อเพลง เปิดตัวแฟนใหม่

กล้านอกใจฮักเขา อักคับจนคบเว้าส่า
แต่เป็นหยังบ่กล้า ยอมรับว่ากำลังสิถิ่มอ้าย
อ้ายนอนน้ำตาย้อย ตั้งแต่มื้อเจ้าหลอยปันใจ
เซียงลี้ดีปานใด๋ แต่ความฮู้สึก ตั๋วกันบ่ได้ดอกสาว

คันสิถีบหัวอ้ายอีหลี อย่าปราณีคนที่น้องบ่เอา
มื้อหน้ากะต้องเจ็บคือเก่า เนียมอ้ายโลดสาว เปิดโต๋เขาให้สมใจ

เขาเป็นผู้ใด๋แฟนใหม่ของน้อง พาเขามาย่องโลดหัวใจอ้าย
ซ่างเถาะของที่ใช้มานาน มันคงบ่เร้าใจ
เป็นหน้าจั่งใด๋แฟนใหม่ของเจ้า อยากเห็นหน้าเขา คนยาดเจ้าไป
ฟ่าวเปิดโต๋คนที่เจ้าซ่อนไว้ อ้ายสิได้ไป ให้พ้นความฮักของเจ้า

เลิกอักอยู่อักกิน เซาเฮ็ดให้คนนินทา
เปิดโตเขาออกมา ถึงน้ำตาอ้ายสิพังหย่าว ๆ
อยากสิบอกเจ้าว่า ฮอดชาติหน้ากะสิฮักบ่เซา
แต่เมื่อน้องฮักเขา คนหน้าเก่า ๆ กะต้องยอมให้เจ้าไป

คันสิถีบหัวอ้ายอีหลี อย่าปราณีคนที่น้องบ่เอา
มื้อหน้ากะต้องเจ็บคือเก่า เนียมอ้ายโลดสาว เปิดโต๋เขาให้สมใจ

เขาเป็นผู้ใด๋แฟนใหม่ของน้อง พาเขามาย่องโลดหัวใจอ้าย
ซ่างเถาะของที่ใช้มานาน มันคงบ่เร้าใจ
เป็นหน้าจั่งใด๋แฟนใหม่ของเจ้า อยากเห็นหน้าเขา คนยาดเจ้าไป
ฟ่าวเปิดโต๋คนที่เจ้าซ่อนไว้ อ้ายสิได้ไป ให้พ้นความฮักของเจ้า

เขาเป็นผู้ใด๋แฟนใหม่ของน้อง พาเขามาย่องโลดหัวใจอ้าย
ซ่างเถาะของที่ใช้มานาน มันคงบ่เร้าใจ
เป็นหน้าจั่งใด๋แฟนใหม่ของเจ้า อยากเห็นหน้าเขา คนยาดเจ้าไป
ฟ่าวเปิดโต๋คนที่เจ้าซ่อนไว้ อ้ายสิได้ไป ให้พ้นความฮักของเจ้า

ฟ่าวเปิดโต๋คนที่เจ้าซ่อนไว้ อ้ายสิได้ตาย ให้พ้นชีวิตของเจ้า