เนื้อเพลง เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ หัวใจบ่เคยเปลี่ยน

หัวใจ…มันเคยยกให้เธอ ไปเบิ่ดทั้งหัวใจ
แต่ตอนนี้มันบ่มี ย้อนเฮ็ดให้เธอทิ้งไป
อยากขอโทษเธอ ฮำฮอนให้เธอกลับมาเริ่มใหม่
อยากขอแก้โต ความฮู้สึกฉัน…ยังคือเก่า

อยากแนมหน้าเธอ อยากฟังเสียงเธอ
อยู่ทุกวัน ย้อนมันบ่เคย ลืมเธอได้เลย

เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ แต่ใจฉันยังบ่เปลี่ยนแปลง
ยังคงฮัก ยังรอแต่เธอ ให้นานเท่าไหร่ บ่เคยลบจากหัวใจ
ฉันกะยังคิดฮอดแต่เธอ

สิ้นเดือนนี้ เงินเดือนกะขึ้นแล้ว
สิ้นปีนี้ โบนัสกะออกแล้ว
แต่เธออยู่ไส เป็นหยังจั่งบ่คืนมาหากันแน
หยุดยาวปีนี้ จักว่าสิอยู่นำไผ
เคาท์ดาวน์ปีนี้ จักว่าสิเหงาส่ำได๋

อยากแนมหน้าเธอ อยากฟังเสียงเธอ
อยู่ทุกวัน ย้อนมันบ่เคย ลืมเธอได้เลย

เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ แต่ใจฉันยังบ่เปลี่ยนแปลง
ยังคงฮัก ยังรอแต่เธอ ให้นานเท่าไหร่ บ่เคยลบจากหัวใจ
ฉันกะยังคิดฮอดแต่เธอ

เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ แต่ใจฉันยังบ่เปลี่ยน

เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ แต่ใจฉันยังบ่เปลี่ยนแปลง
ยังคงฮัก ยังรอแต่เธอ
ให้นานเท่าไหร่ บ่เคยลบจากหัวใจ
ฉันกะยังคิดฮอดแต่เธอ

ยังคงคิดถึงอยู่เสมอ
ฉันยังคงคิดฮอดแต่เธอ