เนื้อเพลง เบอร์โทรชี้ตั๋ว

ให้เบอร์มือถือคือคือ แต่บ่จริงใจ
โทรยามใดผู้รับสาย กลายเป็นคนอื่น
น้องจึงดูออกว่าโดนหลอก แทบล้มทั้งยืน
อยากส่งเบอร์คืน แต่ตามหาตัวอ้ายบ่เจอ

หลอกจนใจเผลอ นัดเจอบ่ยอมมาหา
คำสัญญาโฆษณาจนน้องใจเหม่อ พอได้รอยกอดน้องคึดฮอด
บ่ยอมมาเจอ โทรหาตามเบอร์ ที่เคยให้จึงได้รู้ตัว

ให้เบอร์ขี้ตั๋วขี้ตั๋วเพราะกลัวติดต่อ สัญญาให้รอให้รอแท้จริงคือมั่ว
เกมส์ฮักเข้าฮอตเปิดออดหลอด บ่มาพันพัว
คนตั้งใจตั๋วรอดตัวก็ร้องไชโย

เฝ้ากดเบอร์โทร โทรโทร ก็หมดความหมาย
คนหลายใจหลอก น้องได้คงเที่ยวคุยโอ่
น้องเสียโอกาสเสียน้ำตา ไปหลายกิโลฯ
หลงเชื่อเบอร์โทร โธ่เอ๋ย น้องเลยเสียใจ

ให้เบอร์ขี้ตั๋วขี้ตั๋วเพราะกลัวติดต่อ สัญญาให้รอให้รอแท้จริงคือมั่ว
เกมส์ฮักเข้าฮอตเปิดออดหลอด บ่มาพันพัวคนตั้งใจตั๋ว
รอดตัวก็ร้องไชโย เฝ้ากดเบอร์โทรโทรโทร

ก็หมดความหมาย คนหลายใจหลอกน้อง
ได้คงเที่ยวคุยโอ่ น้องเสียโอกาสเสียน้ำตา
ไปหลายกิโลฯ หลงเชื่อเบอร์โทร
โธ่เอ๋ย น้องเลยเสียใจ หลงเชื่อเบอร์โทรโธ่เอ๋ย
น้องเลยเสียใจ