เนื้อเพลง เธอรู้ไหม

เธอ…เธอจะรู้บ้างไหม
เธอทำให้ใจฉันหวั่นไหว
เห็นเธอมอง มาแล้วมันสั่นไหว
เหมือนข้างในเรียกร้องให้เปลี่ยนไป
ให้ตะโกนว่ารักเธอแค่ไหน เธอรู้ไหม

เธอ…เธอจะรักฉันไหม
เธอทำให้ใจฉันหวั่นไหว
เมื่อลองมองเธอแล้วมันสั่นไหว
เหมือนข้างในเรียกร้องให้เปลี่ยนไป
ให้ตะโกนว่าคิดถึงแค่ไหน เธอรู้ไหม…

เห็นเธอมองดูแล้วมันสั่นไหว
เหมือนข้างในเรียกร้องให้เปลี่ยนไป
ให้ตะโกนว่าคิดถึงแค่ไหน เธอรู้ไหม…

เธอ…เธอจะรักฉันไหม
เธอทำให้ใจฉัน…
เมื่อลองมองเธอแล้วมันสั่นไหว
เหมือนข้างในเรียกร้องให้เปลี่ยนไป
ให้ตะโกนว่าคิดถึงแค่ไหน เธอรู้ไหม…
เธอ… เธอ…