เนื้อเพลง เทพธิดาผ้าซิ่น

ว่างจากงานหว่านไถ
จะร้อยมาลัยใบข้าว
ห้อยคอสาวจำปา
เจ้าเป็นเทพธิดาของ
บ้านนาบ้านทุ่ง
นุ่งผ้าถุงไทยเดิม
หน้าสวย ด้วยแดดแรง
แก้มแดง ไม่แต่งเติม
เจ้าไม่เคย เห่อเหิม
เติมต่อ ดินสอพอง

ช่างขยันการเรือน
มิแชเชือนหน้าที่
สิ่งที่ดี ที่ควร
เฝ้าถนอมออมนวล
หอมหวนทวนลมทุ่ง
หนุ่มก็มุ่งหมายปอง
ค่ำลง ก็เข้าเรือน
ฟังแม่เตือน ให้ไตร่ตรอง
หากมีชายหมายปอง
ระวังเจอของ เหลือเดน

แม่ดอกบัวที่อยู่ในสระ
จะบานคอยพระ
หรือบานคอยเณร
ถ้าบาน คอยพี่
ไว้พรุ่งนี้ ตอนเพล
คอยได้ไหมคนดี

พ่อเคยพูดหลายที
คิดจะมีแม่บ้าน
เชื่อโบราณดีแล
หากเลือกวัว ดูหาง
แม้นเลือกนางดูแม่
นั่นแหละแน่เข้าที
บ้านเรือนสะอาดตา
พูดจาเสนาะดี
ตำน้ำพริกทุกที
เสียงตำถี่ จนทุ่งสะเทือน

แม่ดอกบัวที่อยู่ในสระ
จะบานคอยพระ
หรือบานคอยเณร
ถ้าบาน คอยพี่
ไว้พรุ่งนี้ ตอนเพล
คอยได้ไหมคนดี

พ่อเคยพูดหลายที
คิดจะมีแม่บ้าน
เชื่อโบราณดีแล
หากเลือกวัว ดูหาง
แม้นเลือกนางดูแม่
นั่นแหละแน่เข้าที
บ้านเรือนสะอาดตา
พูดจาเสนาะดี
ตำน้ำพริกทุกที
เสียงตำถี่ จนทุ่งสะเทือน