เนื้อเพลง เด็ด

ดอกไม้ตอนนี้มันมีในมือช่อหนึ่ง
และมันจะตราตรึง และติดอยู่ในใจ
เจ้าดอกไม้ ช่อนี้มันก็คือเธอนั่นไง
ฉันเด็ดมันเอาไว้ เพื่อไม่ให้เธอหายไป

แล้ววันนึงเธอเริ่มเหี่ยวเฉาไป
และฉันคงทำได้แค่มอง

ไม่น่าเลยไปเด็ดเธอมาดอมดม
ทำให้ใจของเธอระทม จนจวนจะสลาย
น่าจะปล่อยเธอเอาไว้
ไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลย
เพราะฉันเองที่ดูเธอไม่ดีพอ

หลังจากนั้นความฝันที่มีมันก็หายไป
ในมือกุมเธอไว้แต่ใจกลับสลายไป
คงเป็นฉัน ให้น้ำเธอได้ไม่เต็มหัวใจ
ทำให้เธอต้องตายและไม่ได้เติบโต

แล้ววันนึงเธอเริ่มเหี่ยวเฉาไป
และฉันคงทำได้แค่มอง

ไม่น่าเลยไปเด็ดเธอมาดอมดม
ทำให้ใจของเธอระทม จนจวนจะสลาย
น่าจะปล่อยเธอเอาไว้
ไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลย
เพราะฉันเองที่ดูเธอไม่ดีพอ

ไม่น่าเลยไปเด็ดเธอมาดอมดม
ทำให้ใจของเธอระทม จนจวนจะสลาย
น่าจะปล่อยเธอเอาไว้
ไม่น่าเข้าไปทำร้ายเธอเลย
เพราะฉันเองที่ดูเธอไม่ดีพอ
เพราะฉันเองที่ทำเธอนั้นเน่าตาย