เนื้อเพลง เดินทางมีปลายทาง

ความทรงจำ อยู่ได้นาน
ความจริง หนีไม่ได้
วิ่งหนี ไม่ยอมรับ
ใจคน เป็นเช่นนี้

วันเวลา ไม่กลับมา
คืนและวัน ย้อนไม่ได้
จงมี เท่าที่มี
ตัวตน ไม่เหมือนกัน

เดินทางมีปลายทาง
เดินตามใครหรือเปล่า
วิ่งหนีไม่ยอมรับ
ใจคนเป็นเช่นนี้

วนเวียนอยู่ที่เดิม
ความลับกลับเปิดเผย
ความตายหรือสูญเปล่า
ใครจริงใครไม่จริงใจ
เราพอรู้จัก เขาดีพอรึเปล่า

วันเวลา ไม่กลับมา
คืนและวัน ย้อนไม่ได้
จงมี เท่าที่มี
ตัวตน ไม่เหมือนกัน

เดินทางมีปลายทาง
เดินตามใครหรือเปล่า
วิ่งหนีไม่ยอมรับ
ใจคนเป็นเช่นนี้

วนเวียนอยู่ที่เดิม
ความลับกลับเปิดเผย
ความตายหรือสูญเปล่า
ใครจริงใครไม่จริงใจ

เดินทางมีปลายทาง
เดินตามใครหรือเปล่า
วิ่งหนีไม่ยอมรับ
ใจคนเป็นเช่นนี้

วนเวียนอยู่ที่เดิม
ความลับกลับเปิดเผย
ความตายหรือสูญเปล่า
ใครจริงใครไม่จริงใจ
เราพอรู้จัก เขาดีพอรึเปล่า