เนื้อเพลง เซิ้งสวิง

มาเด้อหล่า สายอำคาแขนอ่อน
มาม่วนรำฟ้อน แอ่วอ่อนเด้อหล่า
ชื่นใจในวันนี้จับปลา เตี้ย เตี้ยลงสาละวันจับปลา
อย่าให้เสียท่า สาละวัน เซิ้ง สวิง

มาเด้อหล่า เอาข้องมานำแน
พี่น้องพ่อแม่ เบิ่งตาแลชวนมา
ได้เบิ่ง สาวส่ำน้อยจับปลา
ปลา ปลาใหญ่ ฮื้อ ปลาน้อยบอกมา
ใส่ข้องทำท่า แล้วกลับมาเซิ้งสวิง

สาวรำเซิ้ง เบิ่งแล้วสามาคัก
อ้ายอยากฮู้จักเป็นตาฮักเด้อหล่า
ปลาข่อ ฮื้อ ปลาช่อนบอกมา
ปลา ปลาไหล ฮื้อ ปลาหลด บอกมา
อย่าให้เสียท่าปลาหลุดมือเซิ้งสวิง

โอ๊ย ออนซอน อยากสิได้นอนนำ
แม่นบ่คะลำ อยากสิปล้ำ เด้อหล่า
โยกซ้าย แล้วย้าย มาโยกขวา
ถอย ถอยหลัง แล้วยังมาถอยหน้า
อ้ายอยากเป็นบ้าอยากเป็นปลาในสวิง

มาเด้อหล่า เอาข้องมานำแน
พี่น้องพ่อแม่ เบิ่งตาแลชวนมา
ได้เบิ่ง สาวส่ำน้อยจับปลา
ปลา ปลาใหญ่ ฮื้อ ปลาน้อยบอกมา
ใส่ข้องทำท่า แล้วกลับมาเซิ้งสวิง

สาวรำเซิ้ง เบิ่งแล้วสามาคัก
อ้ายอยากฮู้จักเป็นตาฮักเด้อหล่า
ปลาข่อ ฮื้อ ปลาช่อนบอกมา
ปลา ปลาไหล ฮื้อ ปลาหลด บอกมา
อย่าให้เสียท่าปลาหลุดมือเซิ้งสวิง