เนื้อเพลง เช 2018

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
เช เกวารา เกวารา เช เกวารา

เป็นข้อพิสูจน์ว่ามวลมนุษย์ต่างตั้งกฎเกณฑ์กันเอง
แล้วนำไปใช้ให้เกิดเป็นผล ควบคุมผู้คนให้เชื่อง ให้เชื่อ ให้ฟัง
เชนั้นเป็นต้นแบบวีรชน ลุกขึ้นสู้ด้วยความหวัง
นำผู้ยากไร้โค่นขุมพลัง เขาคือแบบอย่างผู้กล้าที่โลกระบือ

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
เช เกวารา เกวารา เช เกวารา

เป็นที่ประจักษ์ ความตายนี้หนักและยิ่งใหญ่กว่าขุนเขา
โลกได้เรียนรู้ จารึกเรื่องราว วันคืนเก่าๆ ที่ชาวคิวบายังโจษขาน
เชคือผู้กล้า ผู้มีศรัทธา มุ่งมั่นในอุดมการณ์
โลกคอมมิวนิสต์ โลกทุนสามานย์ คงไม่เบ่งบานถ้าขาดผู้กล้าหาญอย่างเช

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
เช เกวารา เกวารา เช เกวารา

เช ยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก
แค่ถ้อยคำสนุก ใครๆ ก็อยากรู้ที่มา
ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เคราดำผมยาวประบ่า
ชื่อ เช เกวารา เกวารา เช เกวารา
เช เกวารา นักรบเพื่อประชาชาติ ประชาชน