เนื้อเพลง เจ็บมาหลายย่านอ้ายตั๋ว(อยากมีรักที่จริงใจ)

ไม่มีเนื้อเพลง