เนื้อเพลง เจ็บช้ำทำเอง

ส่งยิ้มให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่มใหม่
บนทางที่สองเราวาดไว้ กับใครคนนั้นข้าง ๆ เธอ
แต่ติดที่น้ำตา มันกำลังเอ่อล้นข้างในหัวใจ
ภาพเดิมที่ฉันเดินจากไป ปล่อยเธอเอาไว้ย้อนคืนมา
หลอกหลอน ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง

*เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

ก็เข้าใจ ที่เธอทำมันถูกแล้ว ฉันควรทำใจ
หมดทางจะย้อนคืนกลับไป ปล่อยความผิดหวัง ซ้ำเติมหัวใจ

ให้มันคอยหลอกหลอน ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง
ว่าคนที่ฉัน ทอดทิ้ง สำคัญมากเท่าไหร่

(*)