เนื้อเพลง เขาไม่เคยรักเราเลย

วันเวลาจะหมุนฤดูเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร
แต่ฉัน ยังอยู่ที่เดิม
ก็พอรู้ว่าเขาไม่เคยจะรักเราเลย
โธ่เอ๋ย ใจเจ้ากรรม

เราทำดีแทบตาย
แต่ว่าสุดท้าย เธอไม่เลือกเรา
ไม่มีเลยสักนิด แต่คงคิดไปไกล
มันคงเป็นเพราะเขาไม่เคยจะรักเราเลย
ไม่เคยเลยสักนิด แต่เราคงคิดไปเอง
และยังคิดถึงอยู่ร่ำไป

วันเวลาจะหมุนฤดูเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร
มีบางคำอยากย้ำกับเธอ
หากว่าฉันยังมีไม่มากพอ
โปรดอย่าท้อขอให้รอหน่อย
สุดท้าย เธอก็หายไป

เราทำดีแทบตาย
แต่ว่าสุดท้าย เธอไม่เลือกเรา
ไม่มีเลยสักนิด แต่เราคงคิดไปไกล
มันคงเป็นเพราะเขาไม่เคยจะรักเราเลย
ไม่เคยเลยสักนิด แต่เราคงคิดไปเอง

เราทำดีแทบตาย
แต่ว่าสุดท้าย เธอไม่เลือกเรา
ไม่มีเลยสักนิด แต่เราคงคิดไปไกล
มันคงเป็นเพราะเขาไม่เคยจะรักเราเลย
ไม่เคยเลยสักนิด แต่เราคงคิดไปเอง
และยังคิดถึงเธอเรื่อยมา