เนื้อเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า

ฮัลโหล ว่าจังใด๋ผู้สาวเก่าของอ้าย
เจ้ามีอีหยัง กะว่าไป บ่ต้องฮ่องไห่
ก็เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว เจ้าสิเอาอิหยังกับอ้าย น้องหล่า
ก็เรื่องของเฮามันผ่านไปแล้ว เจ้าบ่ต้องเสียใจ อ้ายเข้าใจดี

* บ่มีธุระ บ่ต้องโทรมา เดี๋ยวเขาสิหาว่าเจ้าบ่ดี เดี๋ยวเขาสิเข้าใจผิด
บ่ต้องมาถามว่าอยู่ได้บ่ ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าอยู่แนบ่ สิมาถาม เอาอิหยังน้อ….

** อ้ายอยู่ได้เจ้าไปโลด บ่ต้องคึดต่อนำอ้าย
สิไปมีความสุขกับไผ บ่ต้องมาเว่าให้ฟัง
อ้ายบ่อยากรับรู้ ขอให้อยู่กันคนละทาง บ่ต้องมาให้ความหวัง อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้

(แรป)สิเอาอิหยังอีก อยากได้อีหยังอีก

ให้ไปเบิ้ดแล่วแต่เจ้าก็เป็นลายต่าง

(แรป)หัวใจที่ให้ไป สัญญาที่ให้ไว้

แต่เจ้ากะเห็นมันเป็นแค่เกิบฮ่าง

เจ้าบ่ออนซอน บ่เคยเห็นอ้ายอยู่ในสายตา มื่อนี่อย่ามาทำเป็นว่าเจ้า…นั้นฮำฮอน
อ้ายบ่แม่นจอนฟอน เจ้าบ่ต้องมาสะออน ปล่อยอ้ายไปตามทาง… ของคนโสด…

* , **