เนื้อเพลง ฮักแล้วคือบ่ฮักเลย

เป็นหยังคือฮักกันแล้ว คือบ่ฮักกันเลย
คือมาถิ่มกันเสย ให้น้องเจ็บให้น้องเป็นทางผ่าน
อ้ายบ่ได้ฮักกันแล้ว หรืออ้ายบ่เคยฮักกัน
บ่ฮู้ซั่นบ้อว่าคนถืกถิ่มมันต้องเจ็บทุกวัน
ฮักแล้วคือบ่ฮักเลย

คำว่าบ่เป็นหยัง กะยังเจ็บใช้ได้คือเก่า
แต่มื้อนั้นต้องเว้า กะย้อนว่าอ้ายฮักเขาหลาย
คำว่าน้องเข้าใจ มื้ออ้ายอ่วยไปจับมือเขา
ภาพนั้นทุกแลงเช้า กะยังเฮ็ดน้องน้ำตาไหล

แต่คำที่อุกอั่ง ที่ขังอยู่ในหัวใจ
คันบ่ติดว่าฮักอ้ายหลาย กะว่าสิถามอ้าย
ตั้งแต่ตอนอ้ายถิ่มกัน

เป็นหยังคือฮักกันแล้ว คือบ่ฮักกันเลย
คือมาถิ่มกันเสย ให้น้องเจ็บให้น้องเป็นทางผ่าน
อ้ายบ่ได้ฮักกันแล้ว หรืออ้ายบ่เคยฮักกัน
บ่ฮู้ซั่นบ้อว่าคนถืกถิ่มมันต้องเจ็บทุกวัน
ฮักแล้วคือบ่ฮักเลย

คำว่าไปโลดไป ยังเป็นมีดปาดใจคือเก่า
แต่กะกัดแข่วเว้า กะย่อนว่าอ้ายฮักเขาหลาย

แต่คำที่อุกอั่ง ที่ขังอยู่ในหัวใจ
คันบ่ติดว่าฮักอ้ายหลาย กะว่าสิถามอ้าย
ตั้งแต่ตอนอ้ายถิ่มกัน

เป็นหยังคือฮักกันแล้ว คือบ่ฮักกันเลย
คือมาถิ่มกันเสย ให้น้องเจ็บให้น้องเป็นทางผ่าน

อ้ายบ่ได้ฮักกันแล้ว หรืออ้ายบ่เคยฮักกัน
บ่ฮู้ซั่นบ้อว่าคนถืกถิ่มมันต้องเจ็บทุกวัน
ฮักแล้วคือบ่ฮักเลย

บ่ฮู้ซั่นบ้อว่าคนถึกถิ่มมันต้องเจ็บทุกวัน
ฮักแล้วคือบ่ฮักเลย