เนื้อเพลง ฮักเจ้าจนเซาหายใจ

หายใจเป็นเจ้า แต่เจ้าหายใจเป็นไผ เฮ็ดดีแป๋ล้มแป๋ตาย แต่สุดท้ายอ้ายกะส่ำหมา ฮ้องบอกว่าฮักหลาย เจ้าคงบ่หัวซา แม่นสิเจ็บไปฮอดชาติหน้า อ้ายก็ยังฮัก

อ้ายฮักแต่เจ้า ส่วนเจ้าเฝ้าฮักเขาหลาย บ่เป็นหยังสิฮักต่อไป ถึงสิได้ฮักเขาข้างเดียว สิเจ็บฮอดมื้อตาย บ่มีไผมาเกี่ยว อ้ายยอมฮักเจ้าคนเดียว ฮักเดียวจนฮอดมื้อตาย

สิฮักเจ้า จนอ้ายเซาหายใจ ฮอดมื้อเข้ากองไฟ ใจอ้ายยังเป็นของเธอ เจ้าบ่ฮักกะฮู้อยู่ ถืกหลอกมาเจ็บเข้าใจเสมอ ฮอดมื้อตายพุ้นเด้อ….. อ้ายจั่งสิเซา…ฮักน้อง

อ้ายฮักแต่เจ้า ส่วนเจ้าเฝ้าฮักเขาหลาย บ่เป็นหยังสิฮักต่อไป ถึงสิได้ฮักเขาข้างเดียว สิเจ็บฮอดมื้อตาย บ่มีไผมาเกี่ยว อ้ายยอมฮักเจ้าคนเดียว ฮักเดียวจนฮอดมื้อตาย

สิฮักเจ้า จนอ้ายเซาหายใจ ฮอดมื้อเข้ากองไฟ ใจอ้ายยังเป็นของเธอ เจ้าบ่ฮักกะฮู้อยู่ ถืกหลอกมาเจ็บเข้าใจเสมอ ฮอดมื้อตายพุ้นเด้อ…..

สิฮักเจ้า จนอ้ายเซาหายใจ ฮอดมื้อเข้ากองไฟ ใจอ้ายยังเป็นของเธอ เจ้าบ่ฮักกะฮู้อยู่ ถืกหลอกมาเจ็บเข้าใจเสมอ ฮอดมื้อตายพุ้นเด้อ….. อ้ายจั่งสิเซา…ฮักน้อง