เนื้อเพลง ฮักหลาย

อ้ายกะล่ะบ่เซาตั๋ว น้องกะล่ะบ่เซาโง่
หัวใจกะเลยลงโต กับคำว่า…เจ็บหนัก
เจ็บกะล่ะยอมทุกอย่าง กะล่ะยังคงฮัก
เจ็บหนัก แต่เซาฮัก … บ่ได้

กะย้อนว่าฮักหลาย
ฮักกว่า … หัวใจตัวเอง
คนลืมบ่เก่ง ฮักเองกะเจ็บเองน้ออ้าย

กะย้อนว่าฮักเพิ่น
คิดนำเพิ่นสิเป็นสิตาย ปานนั้นกะยังบ่ดี
ปานนี้กะยังบ่ได้ บ่ได้ความจริงใจจากอ้าย … เนาะ

น้องกะล่ะฮักคนเดียว อ้ายกะล่ะเทียวหลายใจ
บ่ทนสิฟังข่าวร้าย เรื่องที่อ้าย … บ่จั๊กพอ
ยอมล่ะกะเป็นคนโง่ เจ็บล่ะกะยังฮักต่อ
ว่าสิพอ ใจยังเฮ็ด .. บ่ได้

ยอมล่ะกะเป็นคนโง่ เจ็บล่ะกะยังฮักต่อ ว่าสิพอ แต่มันเฮ็ดบ่ได้
หลายเทือ อยากสิจบ อยากสิพอ แต่ก็ … ยากนำคำ … ว่าฮัก