เนื้อเพลง อ้ายเอ๋ย

ไม่คิดจะให้ใจกับผู้ใดมาก่อน เจอะหนุ่มสกลนคร คนหล่ออีสาน
ไม่รู้จะพูดคำใด..ให้เข้าใจและรับฟัง ฮะโอ ฮะโอ ฮะโอ ฮะโอ..

* น้องต้องเฮ็ดจังใด๋ น้องต้องเว้าจังใด๋ ให้หเจ้านั้นสนใจ เห็นใจกันน้อ..
คำที่น้องเว้า มา.. แค่คำธรรมดา แต่ออกมาจากใจของน้องเด้อ..

** น้องฮักอ้ายหลายแท้น้อ น้องเว้าจริง ๆ เด้ล่ะ อยากสบสายตา แล้วอยู่กับอ้ายไปจนแก่
ใจน้องว่างเด้อ ให้น้องมาดูแลอ้าย จากนี้จนตาย ขอมีแค่อ้าย..(แต่เพียงผู้เดียว)

( * , ** )

( ** )