เนื้อเพลง อ่อนแอกะแพ้ไป

โลกหมุนวนเวียนจากเดือนเลื่อนเป็น พ.ศ.
หยังน้อทำใจคนรอบ่วนหมุนตาม
คิดเอาไว้ในใจคงอีกบ่นาน ความทรมานสิลบจากใจให้พ้น
ลมพัดต้องซูนคิงยิ่งคิดฮอด คนเคยกอดแฮงคิดฮอดบ่เซา

* อ่อนแอก็แพ้ไป ยอมรับกะได้
สิผ่านไปโดนปานได๋ หัวใจยังฮักคือเก่า
บอกใจอย่าไหวหวั่น กะยังคิดนำเเต่เขา
ล่างมื้อจนได้ส่องรูปเขา ให้พออยู่ได้

** จากวันเป็นเดือน เลื่อนไปเป็นปี ยังคือเก่า
จักสิเศร้า สิไห้ ไปฮอดไส…

(ซ้ำ */*)

ฮักอ้ายบ่จาง คนเคยเคียงข้าง
คิดฮอดเด้ คิดฮอดอ้าย…