เนื้อเพลง อุกอั่งเอ้า(บ่มีเงินใช้)

โควิดเป็นพิษ ชีวิตติดลบ
หมู่ฝูงเลิกคบย้อนบ่มีเงิน
อิแม่กะเอิ้นใช้แต่ล้างถ้วย
ซื้อหวยกะผิดเพลียจิตเป็นตะหน่าย

นัดผู้สาวไว้ว่าสิเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
วันเกิดทั้งทีบัดบ่มีเงินเปย์
ต้องกลับมานั่งกล่อมใจโอละเห้
ถืกผู้สาวเพิ่นเท… โอ้ยจั่งแม่นอุกอั่ง

อุก…อั่งเอ้า
อุกอั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า อุก
อั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า อุก
อั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า อุก
อั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า
เอ้า เอ้า เอ้า เอ้า

*เคียดให้ผู้สาวอยากสิเมาจักโบก
หาเหล้าขาวมากระดกเพิ่นกะบ่ให้ข่อยเซ็น
สูนให้แม่ค้ากะป่านนั่นคือบ่เห็น
แก่หัวอกคนเซ็น… ผู้บ่มีเงินจ่าย

**หัวอกคนทุกข์คนยาก ยามลำบากโปรดซ่อยเห็นใจ
ยามมีข่อยกะสิจ่าย แต่ตอนนี่ยังบ่ทันมี
ขายข้าวเฮาจั่งว่ากัน แค่สามพันข่อยกะรันตี
ชาติหน้าข่อยกะบ่มี ข่อยเป็นหนี้เคยได้เงินบ่
ให้กินฟรีสาน้อ… ข่อยกำลังอุกอั่ง

***อุก…อั่งเอ้า
อุกอั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า อุก
อั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า อุก
อั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า อุก
อั่งเอ้า อุกอุกอั่งเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า เอ้า
เอ้าเอ้า อะเอ้าเอ้าเอ้า
เอ้า เอ้า เอ้า เอ้า
เอ้า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

(ซ้ำ */**/***)