เนื้อเพลง อาสาเจ็บ (สู่กันโลดสี)

สิ่งที่ผ่านมานั้น ให้ถือว่าน้องบ่ดีพอ
เซาส่าเนาะ หากฝืนต่อหากฝืนต่อน้องคงสิเจ็บหลาย
แต่ก่อนที่น้องบ่มีอ้าย ยังบ่ตายยังหายใจอยู่
แต่มื้อนี้แค่อ้ายบ่อยู่ เป็นหยังบ่ฮู้สิเป็นสิตาย

*ฮักน้องกะฮักเบิดใจ ที่ฮ้องให้กะย้อนว่าน้องฮัก เสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้งกะยังบ่จื่อ
ที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮู้ ที่ทนอยู่ทั้ง ๆ ที่อ้ายบ่เคยสนใจ
จากมื้อนี้น้องสิขอลาไกล สิบ่มาให้เห็น

**มื้อนี้ขาดอ้ายกะบ่ตายกะแค่เสียเส้น
ถ้าฮักต่อกะส่ำของเล่นที่เขาบ่ฮัก
ทุ่มเทให้เบิดทุกอย่าง เฮากะใด้เป็นแค่ทางผ่าน
กับความฮักฮ้าง ๆ กับความฮักส้นตีน

*** สู่กันโลดสี ถ้าน้องบ่ดี กะถิ่มน้องส่า
บ่ต้องบอกเลิกดอกหนา น้องขออาสาไปเอง ฮักกันโลดถ้าอ้ายสบายใจ
ฮักกันสา น้องสิยอมหลีกทางให้
แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย กะหยังบ่ตาย ยังหายใจอยู่

ซ้ำ */**/***