เนื้อเพลง อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย

เป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่
ต้องดูแลกันปานนี้บ่ คือเบิ่งสนิทกันแท้

ไสบอกว่าหมู่ ไสบอกแค่ฮู้จักกัน
ไสว่าเคยเรียนห้องเดียวกัน ต้องกอดกันนำติ
เป็นหมู่แนวใด๋ ไปไสมาไสกันดู๋กว่าน้องอีก
ถ้าอ้ายสิเฮ็ดแบบนี้กะบอกกันมา

ว่าเขาเป็นไผบอกน้องแหน่ ไปฮอดขั้นใด๋บอกน้องแหน่
บอกความจริงมาแหน่ ว่าหมู่กันแนวใด๋

ว่าเป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ้อ
ต้องดูแลกันปานนี้บ่ คือเบิ่งสนิทกันแท้
เป็นหมู่กันแล้วพากันไปไสแหน่
เป็นหมู่กันหรือคนใหม่บอกแหน่
เจ็บใจแท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย

เมื่อความจริงกระจ่างน้องจำต้องหย่างออกไปทำใจ
บ่คิดว่าคนที่น้องฮักเบิดใจสิเฮ็ดกันลง
น้องก็พอสิฮู้ แต่อยากได้ยินจากอ้ายตามตรง
จากคนที่น้องแพงหลายปานดวงใจ

ว่าเขาเป็นไผบอกน้องแน ไปฮอดขั้นใด๋บอกน้องแน
บอกความจริงมาแน ว่าหมู่กันแนวใด๋ โฮ้ โฮ โฮ

ว่าเป็นหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ้อ
ต้องดูแลกันปานนี้บ้อ คือเบิ่งสนิทกันแท้
เป็นหมู่กันแล้วพากันไปไสแหน่
เป็นหมู่กันหรือคนใหม่บอกแหน่
เจ็บใจแท้ อย่าเฮ็ดคือน้องโง่หลาย