เนื้อเพลง อย่างน้อยก็มากพอ

เขาอาจจะมองเธอไม่ดี
ตัดสินว่าเธอไม่เข้าที
แม้เธอก็ทำทุกวิธี
เหมือนไม่มีความหมาย
เธอกลับต้องคอยเสียน้ำตา
รู้สึกตัวเองนั้นไร้ค่า
ทุ่มเทเข้าไปเท่าไร
กลับไม่ได้อะไรกลับมา

โปรดอย่ากังวลไป
แม้คนบางคนอาจไม่เข้าใจตัวตนของเธอ
โปรดอย่าไปสนใจ
แม้เธอจะดีไม่พอสำหรับใคร

แต่อย่างน้อยก็มากพอ สำหรับฉันที่รักเธอ
แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และมีค่าในสายตาฉัน
ไม่ว่าใครจะมองเช่นไร

แต่อย่างน้อยก็มากพอสำหรับฉันที่รักเธอ
แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และงดงามในสายตาฉันทุกวัน
โปรดรู้เธอมีใครที่ห่วงใย ไม่ไกลอยู่ตรงนี้

ไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ทน
ไม่อยากให้เธอไปร้อนรน
สับสนกับคำของคนที่ทำให้เธอเจ็บช้ำ
ขอเพียงแค่เธอนั้นมั่นใจ
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อใคร
ขาดขาดเกินเกินเป็นเธอแบบนี้พอดีที่สุดแล้ว

โปรดอย่ากังวลไป
แม้คนบางคนอาจไม่เข้าใจตัวตนของเธอ
โปรดอย่าไปสนใจ
แม้เธอจะดีไม่พอสำหรับใคร

แต่อย่างน้อยก็มากพอ สำหรับฉันที่รักเธอ
แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และมีค่าในสายตาฉัน
ไม่ว่าใครจะมองเช่นไร

แต่อย่างน้อยก็มากพอสำหรับฉันที่รักเธอ
แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และงดงามในสายตาฉันทุกวัน
โปรดรู้เธอมีใครที่ห่วงใย ไม่ไกลอยู่ตรงนี้

แต่อย่างน้อยก็มากพอ สำหรับฉันที่รักเธอ
แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และมีค่าในสายตาฉัน
ไม่ว่าใครจะว่ายังไง
แต่อย่างน้อยก็มากพอสำหรับฉันที่รักเธอ
แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ และงดงามในสายตาฉันทุกวัน
โปรดรู้เธอมีใครที่ห่วงใย ไม่ไกลอยู่ตรงนี้

ก็เพราะทุกอย่างที่เคยได้ทำ (แต่อย่างน้อยก็มากพอ)
นั้นเปลี่ยนใจที่เคยบอบช้ำ (แต่อย่างน้อยเธอสำคัญ)
ความอ่อนโยนทุกทุกถ้อยคำ (สำหรับฉัน)
ค่อยเติมให้และทำให้ความหวังของฉัน
กลับมา