เนื้อเพลง อย่างที่เธอต้องการ

คงอีกไม่นาน ไม่ต้องบอกลาฉันรู้ดี
ปล่อยให้ความทรมาน กัดกินให้ลึกเข้าไปอีก
โปรดเธอ…

ทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้ ให้ฉันตายอยู่ตรงนี้
และเธอไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้ จะฟื้นคืนมาได้อีก
ทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้ ทุก ๆ การกระทำมันเจ็บและเสียใจ
แล้วมันคงไม่นานเท่าไร ที่ฉันจะหมดลมหายใจ
ไม่ช้าหรือเร็วก็คงหายไปจากโลกนี้ อย่างที่เธอต้องการ

อย่าทรมาน หลอกกันด้วยความหวังดีอีก
และเธอยิ่งพยายาม ใบมีดยิ่งแทงซ้ำเติมอีก
และโปรดเธอ