เนื้อเพลง อยู่ในใจไม่เคยลืม

(เกริ่น) หละวาสนาซาตายู้ นำซูจนฮอดฝั่ง ละตั้งแต่ก่อนบ่มีหยัง ยังฝังใจฮอดมื้อนี้ บ่มีมื้อว่าสิลืม…แดดแหย่ตา ฟ้ามืดครึ้ม มันบ่แมนอุปสรรค หละย้อนหัวใจยังฮัก ผู้มีพระคุณล้น …จนดิ้นกลืนยืนหยัดสู้ บูชาคุณผู้ยู้ส่ง ป่งใส่พานขึ้นหิ้งไว้ ในใจซึ้ง
บ่เหล่าลืม เออ…เอ่อ… เอย… เอ่อ …..เด้อแฟนเด้อ…เอ๋อ เอ๋ย เอ่ย….

(เพลง)ผูกพันสัญญาหัวใจ
ไม่เสื่อมคลายชีพสลายฟ้าเป็นพยาน
ทุกข์หรือสุขล้มก็ลุกด้วยแฟนสงสาร
ช่วยเป็นสะพานเส้นทางสดใสไปถึงดวงดาว
อยู่ในใจไม่เคยลืมวันวานผ่านมา
ตลอดเวลาโอบเอื้ออาทรร้อนหนาว
ศิลปินจากบ้านป่ามาเป็นดาว
ก้าวไปข้างหน้าบูชาผู้มีพระคุณ
ซึ้งในใจจำจด อิ่มหรืออดขอทดแทนแฟนเกื้อหนุน
เอาเสียงมอบตอบแทนความการุณ
ด้วยรักไออุ่นคำว่ารักเธอเสมอมา

(ลำ)วิงวอนฟ้าเป็นพยานเหลียวส่อง
วิงวอนฟ้าเป็นพยานเหลียวส่อง
จากหัวใจบ่ลืมคุณพี่น้อง ยอย้องส่งเสริม
เริ่มแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลาย
บ่สลายลาลัยอยู่หน่วยใจดวงน้อย
คอยดันยู้ซูประคองยามล้าอ่อน
คอยดันยู้ซูประครองยามล้าอ่อน
เป็นฮ่มโพธิ์หลบแดดฮ้อน แดดฮ้อน
ตอนแย่พ่อแม่แยง
เป็นแสงไฟส่องเส้นทางสว่างแจ้ง
จนถึงแห่งความฝันบ่มีวันลืมลง ส่วนบุญคุณท่าน
ฮักเจ้าบ่ฮู้สิเว้าความได๋ ฮักหมดหัวใจยกไว้ใส่พาน
ทั่วประเทศแฟนเมตตาสงสาร
ไม่ลืมบุญคุณสัญญาสาบาน
ให้คิดว่ายังเป็นลูกเป็นหลาน
จากบนฟ้าถึงบาดาลช่วยเป็นพยานว่าศรัทธา
คุณลุงป้าอาวอาแม่พ่อ คุณลุงป้าอาวอาแม่พ่อ
บ่ลืมอีหลีพี่น้อง พี่น้อง มีวันนี้ย้อนผู้ได๋
ความฮู้สึกยังบันทึกจารึกไว้ในใจห่วงอาวรณ์ ขออวยพรแฟน ๆ อยู่ทั่วแดน…มีสุขล้น เออ…เอ่อ…เอ่ย