เนื้อเพลง อยู่ดี

พยายามปรับตัว
พยายามจะลืม
พยายามจะไม่รื้อฟื้น
อะไรที่แล้วมา

เดินไม่มองกลับหลัง
เดินตรงไปข้างหน้า
แต่ว่าปลายหางตา
ยังมองหา…หาเธออยู่ดี

สั่งให้ลืมอย่างไร ไม่ลืมได้สักที
บอกกับใจ ว่าความรักนี้ เป็นไปไม่ได้

อะไรที่มันจบไปแล้ว
ผ่านไปแล้ว
อย่าจำเอามาฝังใจ
ถ้ายังไม่ลืมเขา ก็ Move on ไม่ได้
จะจำให้ได้อะไรขึ้นมา
เวลาที่คนไม่รัก ก็คือไม่รัก
อย่าเสียเวลาดีกว่า
อ้อนวอนให้เขาคืนมา
ร้องไห้ไม่เหลือน้ำตา
เขาก็ไม่มา…อยู่ดี

ถ้าจำ ก็จำแค่เคยรู้จักกัน
เรื่องความรักนั้น
ให้เหมือนว่ามันไม่เคยมี

อะไรที่มันจบไปแล้ว
เจ็บไปแล้ว
อย่าจำเอามาฝังใจ
ถ้ายังไม่ลืมเขา จะ Move on ไม่ได้
จะจำให้ได้อะไรขึ้นมา
เวลาที่คนไม่รัก ก็คือไม่รัก
อย่าเสียเวลาดีกว่า
อ้อนวอนให้เขาคืนมา
ร้องไห้ไม่เหลือน้ำตา
เขาก็ไม่มา…อยู่ดี

อ้อนวอนให้เขาคืนมา
ร้องไห้ไม่เหลือน้ำตา
เขาไม่กลับมา…อยู่ดี