เนื้อเพลง อยากเป็นแฟนเจ้า

แนมเบิ่งหม่องใด๋เจ้ากะผู้จบผู้งาม
อยากสิเข้าไปถามเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าไผ
เห็นเจ้าเถื่อแรกอ้ายนี้กะถืกใจ
ต้องเฮ็ดจั่งใด๋จั่งสิได้เจ้าเป็นแฟน
อยากสิเป็นตัวจริงของใจ
ฮักกันแบบใด๋หรือต้องใช้เงินตรา
อ้ายบ่แม่นด็อกเตอร์ บ่แม่นดารา
กะเป็นแค่คนธรรมดาที่ฮักเจ้าหลาย

ฮับอ้ายเป็นแฟนได้บ่ผู้สาว
อ้ายนี้มักเจ้าอีหลีคำแพง ผู้แก้มไข่ ๆ ล่ะผู้ปากแดง ๆ
อ้ายฮักเจ้าแฮงแต่บ่กล้าบอกไผ
เจ้าน่าฮักจนว่าใจอ้ายหลง
สิให้อ้ายปลงก็คงบ่ได้
เจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่
ได้โปรดฮับอ้าย … เป็นแฟนได้บ่

SOLO

อยากสิเป็นตัวจริงของใจ
ฮักกันแบบใด๋หรือต้องใช้เงินตรา
อ้ายบ่แม่นด็อกเตอร์ บ่แม่นดารา
กะเป็นแค่คนธรรมดาที่ฮักเจ้าหลาย
ฮับอ้ายเป็นแฟนได้บ่ผู้สาว
อ้ายนี้มักเจ้าอีหลีคำแพง ผู้แก้มไข่ ๆ ล่ะผู้ปากแดง ๆ
อ้ายฮักเจ้าแฮงแต่บ่กล้าบอกไผ
เจ้าน่าฮักจนว่าใจอ้ายหลง
สิให้อ้ายปลงก็คงบ่ได้
เจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่
ได้โปรดฮับอ้าย … เป็นแฟนได้บ่

ฮับอ้ายเป็นแฟนได้บ่ผู้สาว
อ้ายนี้มักเจ้าอีหลีคำแพง ผู้แก้มไข่ ๆ ล่ะผู้ปากแดง ๆ
อ้ายฮักเจ้าแฮงละบ่กล้าบอกไผ
เจ้าน่าฮักจนว่าใจอ้ายหลง
สิให้อ้ายปลงก็คงบ่ได้
เจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่
ได้โปรดฮับอ้าย …

ฮับอ้ายเป็นแฟนได้บ่ผู้สาว
อ้ายนี้มักเจ้าอีหลีคำแพง ผู้แก้มไข่ ๆ ล่ะผู้ปากแดง ๆ
อ้ายฮักเจ้าแฮงแต่บ่กล้าบอกไผ
เจ้าน่าฮักจนว่าใจอ้ายหลง
สิให้อ้ายปลงก็คงบ่ได้
เจ้าเด้อเจ้าคือคนที่ใช่
ได้โปรดฮับอ้าย … เป็นแฟนได้บ่
โอะ โอ ….
ได้โปรดฮับอ้าย … เป็นแฟนได้บ่