เนื้อเพลง อบอุ่น

ชีวิตก่อนจะมาพบเธอ
ไม่คิดไม่เคยมีเป้าหมายอะไร
อยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นก็พอใจ
ไม่หวังเกินไปกว่านั้น
แต่แล้วเมื่อได้มาพบเธอ
ก็เหมือนเจอเศษส่วนที่หายไป

อยากใช้ทุกวินาที
อยากใช้ทุกลมหายใจกับเธอ ไปจนวันสุดท้าย

อบอุ่นในหัวใจ แค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉัน
จะดีร้ายเท่าไร ยากแค่ไหนพร้อมจะสู้ไปเสมอ
เพื่อเธอฉันเต็มใจ ไม่มีเงื่อนไขใด
และพร้อมทุ่มเทให้ทั้งชีวิต…เพื่อเธอ

ชีวิตเมื่อได้มาพบเธอ ก็เหมือนเจอเศษส่วนที่หายไป
อยากจะใช้ทุกวินาที อยากใช้ทุกลมหายใจกับเธอไปถึงวันสุดท้าย

อบอุ่นในหัวใจ แค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉัน
จะดีร้ายเท่าไร ยากแค่ไหนพร้อมจะสู้ไปเสมอ
เพื่อเธอฉันเต็มใจ ไม่มีเงื่อนไขใด
และพร้อมทุ่มเทให้ทั้งชีวิต…เพื่อเธอ

อบอุ่นในหัวใจ แค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉัน
จะดีร้ายเท่าไร ยากแค่ไหนพร้อมจะสู้ไปเสมอ
เพื่อเธอฉันเต็มใจ ไม่มีเงื่อนไขใด
และพร้อมทุ่มเทให้ทั้งชีวิต…เพื่อเธอ