เนื้อเพลง อดทนไว้

หลายคนก็เหนื่อย หลายคนก็หน่าย หลายคนก็จาก
เรื่องที่เคยมาก เพราะชอบเรื่องมาก น้อย น้อย น้อยลง
มากคนมากความ มากสิ่งวิ่งตาม มากมายปัญหา
เรื่องธรรมดา สารพันปัญหา ถาโถมเข้าใส่

* อดทนไว้ ค่อยแก้ไข เดี๋ยวคงจะดี
อดทนไว้ ค่อยแก้ไข เดี๋ยวคงจะดี

ฉายเพลินไปหน่อย บางทีก็กร่อย กร่อยชีวิต
ทำเหมือนรถติด หยุกๆ หยิกๆ ติดขัด
บางทีก็บ้า บางทีก็เพราะว่า ใช้ชีวิตมันๆ
เรื่องธรรมดา สารพันปัญหา ถาโถมเข้าใส่

(ซ้ำ * / * )

หลายคนก็เหนื่อย หลายคนก็หน่าย หลายคนก็จาก
เรื่องที่เคยมาก เพราะชอบเรื่องมาก น้อย น้อย น้อยลง
ทำเหมือนรถติด หยุกๆ หยิกๆ ติดขัด

(ซ้ำ * )

** อย่าลืมเข้าใจ อย่าลืมเอาใจใส่ตัว
อย่าได้คิดกลัว พุ่งชนเข้าตัวปัญหา

(ซ้ำ ** / *)

โอ… เดี๋ยวคงจะดี อดทนไว้ ทนไว้ เดี๋ยวคงจะดี… อดทนไว้…