เนื้อเพลง ห้ามใจ

เธอก็รู้ว่าฉันกำลังห้ามใจ
ที่เธอยืนอยู่ตรงนั้น อยากจะรู้ อยากจะลอง แต่ทำไม่ได้
ดั่งตื่นขึ้นจากฝันแล้วใจสลาย
ที่โลกนี้มีเธออยู่ (เธอมาก็ช้าไป)
มีใครอยู่ข้างใน (เธอมาก็สายไป)
ฉันรักเธอไม่ได้

อยากจะฝากความรักให้เธอไว้ก่อน
เผื่อไว้ในวันผันเปลี่ยน
ฉันหวังแค่เธอเข้าใจฉัน
เจ็บที่เจอกับรักในวันที่สาย
หากย้อนเวลาคืนมาได้
วันนี้คงไม่เป็นเพียงแค่วันสุดท้าย

อยากแค่ลองให้เธอรู้ความจริงข้างใน
ใจของฉันที่เป็นอยู่ (แค่เธอรู้ว่าฉันรักเธอ มันก็มีความหมาย)
ดั่งตื่นขึ้นจากฝันแล้วใจสลาย
ที่โลกนี้มีเธออยู่ (เธอมาก็ช้าไป)
มีใครอยู่ข้างใน (เธอมาก็สายไป)
ฉันรักเธอไม่ได้

อยากจะฝากความรักให้เธอไว้ก่อน
เผื่อไว้ในวันผันเปลี่ยน
ฉันหวังแค่เธอเข้าใจฉัน
เจ็บที่เจอกับรักในวันที่สาย
หากย้อนเวลาคืนมาได้
วันนี้คงไม่เป็นเพียงแค่วันสุดท้าย

วันนี้ทำได้แค่เพียงแค่
อยากจะฝากความรักให้เธอไว้ก่อน
เผื่อไว้ในวันผันเปลี่ยน
ฉันหวังแค่เธอเข้าใจฉัน
เจ็บที่เจอกับรักในวันที่สาย
จะย้อนเวลาก็ไม่ได้
วันนี้ทำได้แค่เพียงแค่…

อยากจะฝากความรักให้เธอไว้ก่อน
เผื่อไว้ในวันผันเปลี่ยน
ฉันหวังแค่เธอเข้าใจฉัน
เจ็บที่เจอกับรักในวันที่สาย
หากย้อนเวลาคืนมาได้
วันนี้คงไม่เป็นเพียงแค่วันสุดท้าย

ฉันรักเธอไม่ได้
ฉันรักเธอไม่ได้
ฉันก็รู้ว่าฉันต้องห้ามใจ
ฉันก็รู้ว่าฉันต้องห้ามใจ
ฉันก็รู้ว่าฉันต้องห้ามใจ

ฉันก็รู้ว่าฉันต้องห้ามใจ
ฉันก็รู้ว่าฉันต้องห้ามใจ
ฉันก็รู้ว่าฉันต้องห้ามใจ