เนื้อเพลง ห้องเดิม

ตื่นขึ้นมาในห้องเดิม
กับกลิ่นเดิม ๆ ที่ยังคุ้นเคย
สมองมันคิดว่าเธอนั้นยังอยู่
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคยจางหาย

กรอบรูป นาฬิกา ขวดน้ำหอมและแว่นตา
ปลอกหมอนที่เคยหนุน ตุ๊กตาที่เธอคุ้น วางที่เดิมไม่ไปไหน
ยิ่งฉันนั้นพยายาม จะลบจะลืมภาพนั้นเท่าไร
แต่ฉันก็คงจะทำได้ เพียงแค่หลอกตัวเองใช่ไหม

ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
ความรักเราทิ้งไว้แล้วจากไป

กอดของเธอยังคุ้นเคย
ไออุ่นที่มีไม่เคยจะหายไป
ทุก ๆ เรื่องราวนั้นยังอยู่
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคย ไปไหน

ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
ความรักเราทิ้งไว้แล้วจากไป

ห้องเดิมห้องนี้ยังรออยู่
ความรักของฉันก็ยังอยู่
แต่วันนี้ที่มันไม่มีอยู่
คือความรักของเธอ

ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการ ที่แสนเลือนลาง
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวางความรักเราทิ้งไว้ตลอดไป

ตลอดไป…ตลอดไป…ตลอดไป