เนื้อเพลง ห่วงหา

ฝากลมหนาว หื้อจ่วยปาไป ฝากแมกไม้ หื้อไปบอกเธอ
ฝากแม่น้ำ ให้ตาม เจอะเจอ ฝากบอกเธอ มีคนห่วงหา

***อยู่โดดเดี่ยว หัวใจเปลี่ยวเหงา ภาพเก่า ๆ ยังจำติดตา
อยากจะฟื้นวันคืนหื้อกลับมา ได้ฮ่วมฟ้า
ฮ่วมดินดั่งเดิม

จากเมืองไม้ มาสู่เมืองปูน จากตระกูลของคนภูเขา
อยู่ตรงนี้ ไร้ปี้น้องเฮา ฝากลมเอา หัวใจไปหา

(ซ้ำ ***)

โอ เลอ ปา กา หือ หล่อ เลอ แว โด แหม บา ลือ ลา อา กา เลอ เกอ เจอ โก โอ เลอ อี บือ แว เตอ โอ เซอ กา เซ่อ ยือ เดอ ตา เซอ โย