เนื้อเพลง หลีกทางฮัก

กะฮู้ดีอยู่กะเข้าใจอยู่ว่าน้องสิไป
บ่เป็นโตถ่วงสิบ่ขวางทางใจ
ยอมหลีกทางให้คันอยากไปจากกัน
บ่โทษเจ้าหรือเขาเป็นคนผิด
อ้ายสิบ่ปิดทางฮักที่เจ้าฝัน
ลืมมันไปสาว่าเฮาเคยฮักกัน
บ่ต้องย่านอ้ายนั้นสิเสียใจ
ขอหลีกทางให้เจ้าไปกับเขา
อ้ายสิรับเอาความเจ็บมันเอาไว้
แม่นสิเจ็บแป๋ตายแต่อ้ายสิอดเอา
ขอหลีกทางฮักของน้องกับเขา
อดีตเน่าๆอย่าเก็บมันเอาไว้
ยอมหลีกทางให้เจ้าย่างจากไปเจ็บปานได๋กะยอม
ขอหลีกทางฮักถึงอ้ายอกหักกะบ่เป็นหยัง
บ่ต้องเป็นห่วงแม่นอ้ายสิเอิกพัง
แม่นผิดหวังสิบ่ขวางทางใจ
บ่โทษเจ้าหรือเขาเป็นคนผิด
อ้ายสิบ่ปิดทางฮักที่เจ้าฝัน
ลืมมันไปสาว่าเฮาเคยฮักกัน
บ่ต้องย่านอ้ายนั้นสิเสียใจ

——–solo————-

ขอหลีกทางให้เจ้าไปกับเขา
อ้ายสิรับเอาความเจ็บผู้เดียวไว้
แม่นสิเจ็บแป๋ตายแต่อ้ายสิอดเอา
ขอหลีกทางฮักของน้องกับเขา
อดีตเน่าๆอย่าเก็บมันเอาไว้
ยอมหลีกทางให้เจ้าย่างจากไปเจ็บปานได๋กะยอม
ยอมหลีกทางให้เจ้าย่างจากไป อื่อ ฮือ…เจ็บปานได๋กะยอม