เนื้อเพลง หลงเงา

อยากให้มันดีแต่มันจะดีได้สักเท่าไร
อยากจะเชื่อใจแต่ไม่มั่นใจว่าจะไปรอด
เพราะที่ผ่านมาเธอขอเวลา เธอจะแก้ไข
แต่นาน ๆ ไปเธอทำให้ฉันนั้นสิ้นศรัทธา

อยากให้มันดีแต่มันจะดีไปได้อย่างไร
ไม่อยากเชื่อใจเพราะดู ๆ ไปยิ่งนานยิ่งเน่า
เพราะเธอจะเอาแต่สิ่งเดิมๆ ไม่คิดแก้ไข
ไม่มีอะไรที่มันสร้างสรรค์มันแค่เดิม ๆ

โอย… ปวดใจไม่มีทางเลือก
ไม่มีตัวเลือก ไม่มีตัวเลือก แล้วจะเลือกอะไร
ดูไปก็คงอีหรอบเดิม แค่เติมคำหวาน ๆ มาหลอกลวงกัน

โอย… ปวดใจไม่มีทางออก ไม่รู้จะบอก ไม่รู้จะบอกกับเธออย่างไร
ดูไปเธอคงหลงเงาตัวเอง จึงละเลง ละลายความหวังผู้คน

ดูไปเธอคงหลงเงาตัวเอง จึงละเลง ละลายความหวังผู้คน
ดูไปเธอคงหลงเงาตัวเอง จึงละเลง ละลายความหวัง… ผู้คน