เนื้อเพลง หมาบ๊อเว้า

หากคำสัญญา ดึกถิ่มเข้าป่ากะบ่ว่าหยัง
อ้ายอยากฮ้องดังดัง ให้เจ้าฟังว่าฮักส่ำฟ้า
เจ้าฮู้บ่อ้าย เจ็บหลายน้องหล่า
วันเจ้ามาลา บอกว่าไปกันบ่ได้

แล้วสิให้อ้าย เฮ็ดแนวได๋ต่อจากนี้
กะใครสั่นตี้ แนวเจ้านั้นมีหม่องไป
เจ้าฮู้บ่อ้าย บ่แม่นตอหน่อไม้
สิปอกกินแต่ใจ อิ่มแล้วกะดึกลงดิน

(*) หมาบ๊อเว้า ว่าเจ้าสิฮักอ้ายส่ำฟ้า
ไผหนอสัญญา ว่าสิบ่ลืมฮักเฮา
มื้อนี้เป็นหยัง น้องจั่งได้แลนนำเขา
หมาบ๊อเว้า ว่าเจ้าสิฮักอ้ายส่ำฟ้า
โอ๋ โฮะ โอ โฮะ โอ
หมาบ๊อเว้า สิอยู่จนเฒ่าจนฮอดแก่
มื้อนั้นอยู่เตียงตาแข้ นั่งใต้ฮ่มแค หมาบ๊อเว้า

(*) หมาบ๊อเว้า ว่าเจ้าสิฮักอ้ายส่ำฟ้า
ไผหนอสัญญา ว่าสิบ่ลืมฮักเฮา
มื้อนี้เป็นหยัง น้องจั่งได้แล่นนำเขา
หมาบ๊อเว้า ว่าเจ้าสิฮักอ้ายส่ำฟ้า
โอ้ย โอ้ย โอ้ย
หมาบ๊อเว้า สิอยู่จนเฒ่าจนฮอดแก่
มื้อนั้นอยู่เตียงตาแข้ นั่งใต้ฮ่มแค หมาบ๊อเว้า