เนื้อเพลง หน้าไม่ใช่พ่อบ่งึด

สิเลิกกันล่ะว่าตี้ สิแยกทางกันล่ะซิ บ่ต้องมานั่น โน้น นี่ กะเลิกซะตี้ บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด

สิบล็อกเฟสล่ะว่าตี้ สิบล็อกไลน์เค้าล่ะซิ เจ้าของคือเฮ็ดแบบนี้ ก็บล็อกซ่ะตี้ บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด

อยากเลิกก่ะไปล่ะซ่ะตี้ สิงึดอยู่ตี้ล่ะอีพ่อ บ่อึดดอกเด้อคนหล่อ หล่อคั้กกว่าพ่อล่ะก่ะมี คือสิว่า เจ้าของคั้กเน๊าะ หน้าบ่คือพ่อก่ะไปซ่ะตี้ บ่ต้องมา นั่น โน้น นี่ เลิกมื้อนี้ สิมีมื้ออื่น

*ก็แค่ผู้บ่าวถิ่มไป ก่ะเสียใจอยู่นิดส์หน่อย เขาสิถิ่ม สิปล่อย สิถ่า สิคอย เค้าทำไม พอมีคนอื่น ก่ะถิ่มของเก่าไปเอาใหม่ ถึงสิง้อปานใด ง้อให้ตายก็ไปอยู่ดี
อยากเลิกก่ะไปล่ะซ่ะตี้ เลิกมื้อนี่ สิมีมื้ออื่น อยากเลิกก่ะไปล่ะซ่ะตี้ เลิกมื้อนี่ สิเอามื้ออื่น

(ซ้ำ *)

สิเลิกกันล่ะว่าตี้ สิแยกทางกันล่ะซิ บ่ต้องมานั่น โน้น นี่ ก่ะเลิกซ่ะตี้
บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด บ่งึด ฮึ่ย….บ่งึด